Paslaugos Paslaugos

«Atgal

Dokumentų paieška

Paprasta paieška

1.       Registruoti ir neregistruoti portalo naudotojai gali atlikti paiešką. Tam reikia pasirinkti meniu punktą „Paieška".

2.       Paspaudus šį mygtuką bus atidarytas „Paprastos paieškos" langas. Jame į paieškos lauką įrašę ieškomą žodį arba frazę, galėsite atlikti paiešką.

3.       Įrašius pirmąsias paieškos užklausos raides, sistema Jums siūlys galimus paieškos teksto variantus.

Jeigu sistema pasiūlys paieškos variantą, kurį ketinote įrašyti, paspaudus ant pasiūlyto žodžio, paieškos laukas užsipildys automatiškai. Jeigu sistema nepasiūlys nei vieno Jums tinkančio paieškos varianto, nepaisydami pasiūlymų, paieškos užklausą įveskite toliau. Užpildžius paieškos lauką, spauskite mygtuką „Ieškoti".

4.       Paspaudus šalia mygtuko „Ieškoti" esantį klaustuko simbolį atversite papildoma langą, kuriame pateikiami patarimai kaip atlikti paiešką.

Išplėstinė paieška

1.       Jeigu norite atlikti detalesnę paiešką, tai „Paprastos paieškos" lange spauskite „Išplėstinė paieška".

2.       „Išplėstinės paieškos" lange galėsite atlikti paiešką pasirinkdami daugiau kriterijų. Pavyzdžiui, ieškoti dokumentų pagal jų formą, išleidimo būseną, tipą, sukūrimo kalbą bei išleidimo šalį. Taip pat, galėsite atlikti paiešką pagal organizaciją, kurioje dokumentas yra saugomas.

3.       Laukai „Pasiskolinti" ir „Rezervuoti" suteikia informaciją apie el. knygos licencijas. Pavyzdžiui, atlikdami paiešką pagal „Pasiskolinti", Jūs pamatysite, kokios el. knygos šiuo metu turi laisvų licencijų ir jas galite pasiskolinti. Jeigu ieškosite pagal „Rezervuoti", Jūs pamatysite kokios el. knygos turi licencijų ir jas galėsite pasiskolinti tada, kai kitas skaitytojas jas grąžins.

4.       Paieškai galite rinktis šaltinį(-us), kuriuose norėtumėt atlikti paiešką. Tam reikėtų pele pažymėti varnelę prie pasirinkto šaltinio:

·    El. knygų fondas – kaupia informaciją apie planuojamas ir jau išleistas elektronines, ir spausdintas knygas, kurių aprašus peržiūrint rasite galimybę jas komentuoti, reitinguoti, pavartyti (jei yra pateikiamas dokumento fragmentas), prenumeruoti naujienas apie išleidimo būsenos pasikeitimą ar galimybę dokumentą pasiskolinti arba jį rezervuoti, matyti susijusias knygas. Informacija šiame šaltinyje kaupiama nuo 2015.07.01

·    Suvestinis katalogas - bendra bibliografinė sistema, jungianti į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus: spaudinius, mikrofilmus, mikrofišas, filmus, vaizdo juostas, audio kasetes, plokšteles, elektroninius dokumentus, disertacijas ir habilitacinius darbus ir kt.

·  E. paveldas - bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninto kultūros paveldo duomenų bankas, kuriame jau yra per 3 mln. puslapių itin vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų.

·   Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas - 1998 m. pradėtas kurti Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB), skirtas Lietuvos ir su Lietuva susijusių publikuotų dokumentų bibliografinei apskaitai. 2015 m. sausio 1 d. duomenimis jame sukaupta per 2 775 000 valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyvinės ir lituanikos bibliografinių įrašų. Iš jų nuo 2003 m. sukaupta per 2 498 000 serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, elektroninių išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografinių įrašų.

·   El. išteklių archyvas - nuo 2002 m. kaupiami Lietuvos internete publikuoti elektroniniai ištekliai – tinklalapiai, periodiniai leidiniai, vaizdo ir garso dokumentai ir kt. Viešos prieigos ištekliai į archyvą patenka harvestingo būdu – kas pusę metų automatiškai surenkami .lt domeno svetainėse publikuojami dokumentai, o daugelis periodinių elektroninių leidinių kopijuojami tokiu periodiškumu, kokiu jie išeina. Su elektroninių išteklių leidėjais bei autoriais sudaromos sutartys, kuriose numatomos prieigos prie EIA patenkančių kopijų teisės. Šie ištekliai pateikiami internete, su kitais galima susipažinti tik bibliotekos patalpose.

5.       Atlikdami paiešką pagal lauką „Žymos", galite ieškoti dokumentų, kuriems Jūs arba kiti skaitytojai priskyrė žymas. Pavyzdžiui, peržiūrėdami dokumentą, Jūs galite sukurti žymą „Mokslas". Tam, kad nereikėtų paieškoje įrašyti tikslaus šaltinio pavadinimo, prie lauko „Žymos" galite įrašyti žodį „Mokslas" ir Jūsų ieškoma knyga bus atvaizduojama rezultatų sąraše.

6.       „Išplėstinės paieškos" lange galite atlikti paiešką, naudodamiesi loginiais operatoriais.

7.       Antras pasirinkimo stulpelis nurodo pagal ką, įvedę paieškos tekstą, ieškosite dokumento. Pavyzdžiui, pagal antraštę, autorių, leidėją.

8.       Pagal trečią stulpelį turite nurodyti kaip bus vykdoma paieška pagal Jūsų įvestą paieškos tekstą. Galite pasirinkti, kad ieškotų tikslios frazės (būtent tokios frazės, kokią įrašėte), visų žodžių (rezultatų sąraše bus pateikiama nebūtinai tiksli paieškos frazė, gali būti ir pakeistos galūnės), ieškoti pagal bet kurį įvestą frazės žodį (rezultatų sąraše bus pateikiami nebūtinai visi frazėje matomi žodžiai, gali būti tik vienas).

9.       Paspaudus šalia lauko „Visi žodžiai" esantį klaustuko simbolį atversite papildoma langą, kuriame pateikiami patarimai kaip atlikti paiešką.