Paslaugos Paslaugos

«Atgal

El. dokumentų (knygų) skolinimas ir rezervavimas

  • Čia pateikiamas dokumentų skolinimo aprašymas skirtas tik „El. knygų fondo" dokumentams, kurie kaupiami nuo  2015.07.01
  • El. knygas skolintis gali tie naudotojai, kurie yra patikimai patvirtinę savo tapatybę per e. valdžios vartus.
  • Vienu metu galite skaityti iki 2 elektroninių knygų: išdavimo laikas 14 k.d. su galimybe prasitęsti po 14 dienų x 2 kartus (pratęsti leidžiama, jeigu knyga nėra rezervuota kito naudotojo).
  • Pavartyti ir peržiūrėti knygų fragmentus gali visi portalo naudotojai.

Norėdami pasiskolinti ar rezervuoti dokumentą atlikite šiuos veiksmus:

1.  Įvykdykite paiešką ir rezultatų sąraše paspauskite pasirinkto dokumento pavadinimą.


2.   Atvertame lange matysite galimybę dokumentą reitinguoti, komentuoti, priskirt žymas ir t.t. Jei pasirinktas dokumentas turi prisegtą fragmentą, tai galite pasinaudoti funkcija „Pavartyti" ir susipažinti su knygos ištrauka (iki 10 proc. viso dokumento) ir nuspręsti ar norite pasiskolinti knygą ilgesniam skaitymo laikui.


3.  El. knygą pasiskolinti skaitymui galima, jeigu:

  • biblioteka turi įsigijusi licencijų, leidžiančių naudotojams skolinti išleistą dokumentą;
  • naudotojas yra patikimu būdu patvirtinęs tapatybę per e. valdžios vartus ir neviršyja leidžiamų pasiskolinti el. knygų limito (vienu metu galima pasiskolinti 2 el. knygas).


4.   Paspaudus mygtuką „Pasiskolinti" pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame rodoma data iki kada dokumentą galėsite skaityti. Sprendimą skaityti pasirinktą knygą reikia „Patvirtinti" mygtuko paspaudimu. Jei norite atšaukti pasiskolinimo veiksmą spauskite „Atšaukti".


5.  Jei skolinimo veiksmą patvirtinote, tuomet matysite mygtuką „Skaityti", kurį spustelėję atversite dokumentą skaitymui.


6.   El. knygą galima ir rezervuoti. Šis funkcionalumas yra matomas naudotojui tuomet, kai biblioteka turi įsigijusi licencijų, leidžiančių naudotojams skolinti išleistą dokumentą, tačiau jis yra skaitomas kito naudotojo. Pasinaudojus rezervavimo funkcionalumu naudotojas bus užregistruotas į eilę ir lauks galimybės skaityti dokumentą.


7.    Paspaudus mygtuką „Rezervuoti" patvirtinsite, kad el. knygos norite laukti ir atėjus laikui - ją skaityti. Atvertame lange matysite kelintas esate eilėje, taip pat matysite numatomą el. knygos grąžinimo datą, čia galite koreguoti maksimalaus laukimo datą. Taip pat matysite ir elektroninio pašto adresą, kuriuo Jūs būsite informuojami, kad knyga jau atsilaisvino ir galite ją pasiskolinti.

PASTABA: jei el. pašto adreso laukas neužpildytas, rekomenduojame papildyti savo profilio informaciją įrašant/koreguojant aktualaus Jūsų el. pašto adresą, kitaip –  sistema negalės Jūsų informuoti apie rezervacijos įvykdymą.


8.   SVARBU: kai gausite laišką, kuris informuos, kad galite skaityti el. knygą veiksmą „Pasiskolinti" turite įvykdyti per tris dienas nuo laiško gavimo datos. Pradelsus šį laikotarpį knyga atiteks kitam eilėje esančiam asmeniui. Veiksmą „Pasiskolinti" galite atlikti kaip aprašyta 1-5 šio aprašymo punktuose arba paspaudę „Užsakymai" ir pasirinkę meniu punktą „El. knygos".

 „Rezervuotos el. knygos" lentelės „Veiksmų" dalyje turite paspausti skolinimo piktogramą , kuri užfiksuos, kad dokumentą pasiskolinote ir galite skaityti nurodytą laiką.

9.   Toje pačioje lentelėje galite dokumentą grąžinti (jei jį perskaitėte anksčiau negu buvo numatyta sistemos) arba norite pratęsti dokumento skaitymo laiką (jei dokumentas nėra rezervuotas kito naudotojo ir neviršijate galimų dokumento pratęsimų limito skaičiaus). Taip pat čia galite panaikinti rezervaciją, jei apsigalvojote. Šiems veiksmams atlikti naudojamos piktogramos:

   Skaityti – atveria dokumentą skaitymui;
Pratęsti –  pratęsiamas dokumento skaitymo laikas;
Grąžinti –  yra grąžinamas dokumentas;
Pasiskolinti – ši piktograma vykdo dokumento pasiskolinimą, kai naudotojui yra priskirtas dokumentas iš rezervavimo eilės. Naudotojas el. laišku yra informuojamas, apie tai, kad jam yra priskirtas dokumentas, kurį jis rezervavo. Jeigu naudotojas apsisprendė skaityti knygą, tai per tris dienas nuo laiško gavimo laiko būtina įvykdyti atitinkamo dokumento pasiskolinimą spustelėjus šią piktogramą. To nepadarius – dokumento skaitymo galimybė bus automatiškai perduota kitam rezervavimo eilėje laukiančiam naudotojui.
      Po pasiskolinimo veiksmo dokumento įrašas iš lentelės „Rezervuotos el. knygos" persikelia į „Pasiskolintos el. knygos";
Panaikinti – atliekamas dokumento rezervacijos atsisakymas. Atlikus šį veiksmą naudotojas yra išbraukiamas iš laukiančiųjų eilės.

SVARBU: jei dokumento neperskaitėte per numatytą laikotarpį ir neturėjote galimybės pratęsti dokumento skaitymo laiko, tai sistema nustatytą dieną automatiškai atliks dokumento grąžinimo veiksmą.